Architektonická studie

Tvorba architektonických studií od první skici až po projektovou dokumentaci.
Zaměřujeme se na rodinné domy, bytové domy i komerční stavby včetně vyřízení
potřebných povolení ke stavbě.

Studie začíná úvodní nezávaznou konzultací, kde probereme Vaši představu.
Seznámíme se s Vaším záměrem, vyslechneme všechny požadavky a přání. Na základě
poskytnutých informací zpracujeme cenovou nabídku za návrh.

Po odsouhlasení nabídky se podíváme na místo a začneme s návrhovou částí, která
se zpočátku zaměřuje na vyhotovení analýz a širších vztahů území a regulací týkajících se
budoucí stavby.

V průběhu procesu úzce spolupracujeme s klientem, abychom pochopili jeho potřeby
a preference. Vytváříme dispoziční řešení, která odpovídají potřebám klienta a optimalizují
funkčnost budovy.

Architektonická studie je souběžně zpracovávána našimi architekty a projektanty,
abychom zajistili návrh jak po stránce estetické, konstrukční tak i technologické.
Výsledkem spolupráce je architektonická studie, projektová dokumentace a vyřízení
nutných povolení k vysněné stavbě.

Ukázky projektů

Nahoru