Virtual staging

Prodáváte nemovitost a chcete ukázat, jaký má potenciál?
Virtual Staging dodá představu, jakým způsobem může být daný prostor využit
nebo zařízen.

V rámci spolupráce s různými developerskými a realitními firmami se často setkáváme
s požadavkem o tvorbu virtual stagingu do plánovaných projektů. Virtual staging je
obdobou home stagingu, která je výrazně finančně i časově jednodušší.

Virtual staging upraví nabízenou nemotivost, která je většinou před rekonstrukcí do podoby,
jak by mohla vypadat po rekonstrukci a s vybavením.

Na úvodní seznamovací schůzce, která může probíhat i online si vyslechneme Vaše
požadavky a cíle, kterých chcete virtual stagingem dosáhnout.
Na základě poskytnutých informací zpracujem cenovou nabídku za návrh.
Cena se odvíjí od počtu požadovaných snímků.

Po odsouhlasení nabídky začneme s návrhovou částí.

V rámci návrhu vzorového interiéru Vám můžeme připravit i kompletní položkový rozpočet
navrhovaného vybavení, který může sloužit jako kniha standardů pro Váš projekt.

Ukázky projektů

Nahoru