Vizualizace

Je také velmi důležité dát Vašemu záměru konkrétní podobu.
Fotorealisticky zvizualizujeme či vymyslíme design bytů, domů i developerských projektů.

V rámci spolupráce s různými developerskými firmami se často setkáváme s požadavkem
o tvorbu vzorových interiérů a vizualizací do plánovaných projektů.

Na úvodní seznamovací schůzce, která může probíhat i online si vyslechneme Vaše
požadavky a cíle, kterých chcete tímto vzorovým interiérem nebo vizualizací dosáhnout.
Na základě poskytnutých informací zpracujeme cenovou nabídku za návrh.
Cena se odvíjí od počtu požadovaných snímků.

Po odsouhlasení nabídky začneme s návrhovou částí.

Nejprve vytvoříme koncepční řešení interiéru, který obsahuje referenční, materiálový
a barevný moodboard. Vysvětlíme, kterým směrem a stylem se budeme ubírat a po
oboustranném souhlasu se již pustíme do 3D navrhování.

Následně přichystáme 3D náhledy a pohledy pro schválení před vyhotovením samotných
vizualizací. Po odsouhlasením vyhotovíme fotorealistické vizualizace.

V rámci návrhu vzorového interiéru Vám můžeme připravit i kompletní položkový rozpočet
navrhovaného vybavení, který může sloužit jako kniha standardů pro Váš projekt.

Ukázky projektů

Nahoru